Blogger news

iletisim

Yeni Rehber Ansiklopedisi indir

Yeni Rehber Ansiklopedisi indir.
Yeni Rehber Ansiklopedisi, toplam 20 ciltten oluşan bu eserin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Eserin yazı kurulu: Prof. Dr. Aytaç Eker, Prof. Dr. Fevzi Devrim, Prof. Dr. Hikmet Savcı, Prof. Dr. İsmet Miroğlu, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Mümin Yamankaradeniz, Prof. Dr. Orhan Karmış, Prof. Dr. Zeki Çıkman Doç. Dr. Ayşegül Eker, Doç. Dr. Beşir Tatlı, Doç. Dr. Burhan Kuzu, Doç. Dr. Hasan Doğar, Doç. Dr. Hulusi Malyer, Doç. Dr. Ramazan Ayvallı, Doç. Dr. Şeyma Güngör, Yard. Doç. Dr. Ahmet Şimşirgil, Yard. Doç. Dr. Besim Özcan, Yard. Doç. Dr. Ethem Levent, Yard. Doç. Dr. Nuri İnan. Dr. Abdülkadir Egemenoğlu, Dr. Ahmet Yıldırım, Dr. Osman Özer, Dr. Refik Okçu, Dr. Zeynep Yoldaş, Ahmet Kanter, Ali Kara, Ali Yılmaz, Bahaddin Apak, Burhan Kılıç, Cevad Karadayı, Erdoğan Sevim, Fehim Esen, Gazanfer Şahin, Hasan Yavaş, Mustafa Necati Özfatura, Muzaffer Durgut, Sabahattin Aktuğ, Saim Kökç, Yasemin Yağcı, Yaşar Taşdemir. 

>Eserin takdim yazısı aşağıdadır.
>Dosyaları açabilmek için Adobe PDF 9.0 veya üstü gereklidir. İndirmek için tıklayın.
TAKDİM
Yirminci asrın son yıllarında dev adımlarla gelişen teknik, fertleri, insan zekâsına durgunluk veren yeni bilimleri öğrenmeye ve durmadan çalışmaya sevk ediyor. Aynı yerde saymamak, ileri hedeflere bütün gücümüzle koşmak mecburiyeti vardır.
İşte bu sebepten yayın topluluğumuz, ihtiyaç duyulan bilgilerin kaynağı olacak bir ansiklopediyi hizmet kervanına ilave etti. Herkesin mürâcaat edebileceği milli kültürümüzü yüceltecek bilgileri ihtiva eden bu eser, târihî, coğrafî, fenni, tıbbi, siyasi, dini kaynaklardan istifâde edilerek, mesleklerinde mütehassıs heyetler tarafından uzun bir zaman zarfında hazırlandı.
Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir. Bir kısım bildiklerimiz değişik veya eksik olabilir. Genel kültürümüzü arttırmak, eski bilgilerimizi yenilemek, ancak iyi hazırlanmış bir ansiklopedi ile mümkündür. Günümüzde pekçok ansiklopedi çıkmaktadır. İndî ve kasıtlı olarak yanlış fikirleri ve şahsi düşünceleri ihtivâ eden bâzı ansiklopedileri gördükçe içimiz sızlamıştır.
Bu sebeple okuyucuyu şaşırtmayan, yanıltmayan, doğruyu öğreten, genel kültürümüzü arttıran Yeni Rehber Ansiklopedisi'ni hazırladık. Yeni Rehber Ansiklopedisi’nde kendi insanımızın dinine, diline, vatanına, coğrafyasına, târihine, ilmine, irfânına, edebiyatına, zevk ve güzel ahlâkına ağırlık verilmistir.
En büyük hazinenin doğru bilgi olduğu düşünülürse, birinci baskısı 18 cilt olan bu eserimiz, ikinci defâ yenilenip zenginleştirilerek 20 cilt olarak çıkmaktadır. Bu seçkin eserin de babadan evlâda bırakılacak kıymetli bir mîrâs olacağına inanıyoruz. Bütün neşriyatımızda hedef, mükemmel olanı takdim etmektir.
En büyük yardımcımız Yüce Allah’ımızdır. 
Saygılarımızla.
Dr. Enver Ören
Arama sözcükleri: Yeni Rehber Ansiklopesi indir, ansiklopedi indir, rehber ansiklopesi, rehber, ansiklopedi, pdf reader full indir.
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »