Blogger news

iletisim

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Bilim, Dil ve Edebiyat

MevlanaAnadolu Selçuklu Devleti ve Beylikleri Döneminde Kültür ve Medeniyet ünitesinin tümüne değinmeden önce bu konunun sadece bir alt başlığı olan Bilim, Dil ve Edebiyat konusunda Anadolu Selçuklu Devleti  ve Beylikleri döneminde edebi eserlerin neler olduğuna ve eserlerin kimlere ait olduğuna aşağıdaki tabloda  kısaca değindim. Umarım faydanıza olur.

Türkiye Selçuklu Devleti'nde resmi dil ve edebiyat dili Farsça, bilim dili olarak Arapça, sarayda ve halk arasında ise Türkçe konuşulmaktaydı.


Karamanoğlu Mehmet Bey 1277'de Türkçeyi resmi dil ilan etmiş, böylece Türk dilinin gelişimine katkıda bulunmuştur.


Tablodaki eserlerin dışında Şirazi Coğrafya, Hacı Paşa Tıp, İbn-i Bibi Tarih alanında ün yapmışlardır.

Türkiye Selçukluları zamanında tarih yazıcılığına önem verilmiş, Ravendi, İbn-i Bibi ve Kerimüddin Aksarayi Farsça olarak Selçuklu tarihini kaleme almışlardır.Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemindeki Edebi Eserler
HALK EDEBİYATI
Aşık Paşa: Garipname
Destanlar:
- Battal Gazi Destanı
- Danişmentname
- Cengizname
- Dede Korkut Hikayeleri
TASAVVUF EDEBİYATI
Mevlana: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafih ve Mektubat
Yunus Emre: Divan, Risalet’ün Nushiye
Hacı Bektaş Veli: Makalat
DİVAN EDEBİYATI
Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
Germiyanlı Ahmedi: Divan, İskendername ve Cemşid u Hurşid

www.tarihmektebi.com


Arama sözcükleri: Anadolu Selçuklular dönemi edebi eserler, Selçuklu zamanı şairler, yunus emre hangi dönemde yaşamıştır, Mevlana ne zaman, Anadolu selçuklu zamanı edebiyat, Türkiye Tarihi.


Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »