Blogger news

iletisim

Don-Volga Kanal Projesinin Amaçları 1569

Don-Volga-Kanal-Projesi

Osmanlı Devleti, 1569 yılında Karadeniz ile Hazar Denizi’ni Don ve Volga nehirleri arasına açacağı bir kanal ile birleştirmek istemiştir.

Osmanlı Devleti tarafından yapılması planlanan bu projenin amaçları kısaca:

1. Osmanlı Devleti bu proje ile İpek yolunu canlandırmayı ve ekonomik durumunu düzeltmek,

2. İran’ı kuzeyden deniz yolu ile kıskaç altına almak,

3. Bölgedeki hakimiyetini güçlendirmek,

4. Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine yayılmasını önlenmeye çalışımak. Bu ülkeler ile Osmanlı Devleti’nin doğrudan bağlantıya geçmesini sağlamak.

5. Rusya’nın güçlenmesini engellemek.

1569 yılında projenin yapımı için faaliyetler başlatılmıştır. Kırım halkı bu projede gönülsüz davranmış, ilave olarak erzak sıkıntısının yaşanması sebebiyle de bu proje kısa bir süre sonra rafa kaldırılmak zorunda kalmıştır. 1952 yılında bu proje Ruslar tarafından değerlendirilip, tamamlanmasını sağlamışlardır.

Osmanlı Devleti, Marmara Denizi ile Karadeniz arasında bağlantı kurmak için İznik gölü ve Sakarya ırmağı arasında kanal açmayı da düşünmüştür, fakat uygulamaya bir türlü sokulamamıştır.
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »