Blogger news

iletisim

Moğollar

Moğollar Haritası indir
Moğollar
            Orta Asya’nı doğusunda Türklerle komşu olarak yaşayan Moğollar, Türklerden ayrı bir millettir. Ancak aynı coğrafyada yaşamaları nedeniyle aralarında uzun dönem siyasi, ticari, kültürel ilişkiler gelişmiştir. Bu ilişkiler sonucu Türkler ve Moğollar birbirlerinin kültürlerini etkilemiş ve benzer bir kültür oluşmuştur. Moğollar Türkler gibi birçok devletinin kuruluşuna imza atan, teşkilatçı bir yapıya sahip değildi. Moğollar tarih sahnesine ilk defa asıl adı Temuçin olan Cengiz Han döneminde çıkmıştır. Harzemşahlar, Türkiye Selçukluları, Abbasiler, Zengiler gibi devletler Moğol saldırıları ile yıkılmışlardır. Cengiz Han’ın ölümünden sonra Moğollar dörde bölünmüştür.
>Moğolların Yıkılmasıyla ortaya çıkan devletler:
>Altın Orda Devleti
>İlhanlılar
>Çağatay Hanlığı
>Kubilay Hanlığı
            Yukarıdaki devletlerden sadece Kubilay Hanlığı Çinlileşirken, diğerleri Müslüman olmuşlardır.
>Not: İslamiyeti kabul eden Moğollar zamanla Türkleşme özelliği gösterirken İslam dinine girmeyen Moğollar kendi milli özelliklerini korumuşlardır. Müslüman olan Moğollar yoğun Müslüman-Türk nüfusu içerisinde zamanla erimişlerdir.
>Not: Moğolların kurmuş oldukları devletler tek başına Moğol karakteristiği oluşturmamakta, bu devletler üzerinde Türk etkisi de gözükmektedir. Moğol devletlerinde Türk etkisinin bulunmasında, bu devletler içerisindeki yoğun Türk nüfusunun yanında, Moğollara göre daha gelişmiş olan Türk kültürünün büyük etkisi vardır.

Arama sözcükleri: Moğollar hakkında kısa bilgi, Moğollar türk müdür, Moğollar Müslüman mıdır, Moğollar yıkıldıktan sonra yerine hangi devlet/devletler kurulmuştur, altın orda devleti nasıl kuruldu, ilhanlılar kimdir, Çağatay hanlığı Müslüman mıdır, Kubilay hanlığı türk müdür çin mi, Moğollar saldırılarıyla hangi devletlere son verdiler, vermiştir. Temuçin kimdir Cengiz han. Müslüman Türk devletleri. 
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »