Blogger news

iletisim

Karahanlılar Devleti (840-1212)

Karahanlılar Devleti Haritası
>Karahanlılar Uygur Devleti yıkıldıktan sonra Karluk Yabgusu Bilge Kül Kadir Han tarafından Türkistan'da kurulmuştur. 
>Karahanlılar Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.
>Türk idare geleneğine göre devlet doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.
>Bu dönemde Samanoğulları ile mücade etmişlerdir.
>Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet'i kabul etmişlerdir. (Satuk Buğra Han Müslüman olduktan sonra "Abdülkerim" ünvanını almıştır). Bu dönemde İslam Türkler arasında hızla yayılmıştır (934).
>Karahanlılar Samanoğulları ve Gaznelilerle mücadele ederek topraklarını genişletmeye çalıştılar. 
>Samanoğulları Devleti'ne son vererek, topraklarını Gaznelilerle paylaştılar (999).
Karahanlı Devleti Bayrağı foto>Maveraünnehir'den sonra Horasan'a egemen olmak istemeleri Gaznelilerle savaşa neden oldu.
>Karahanlılara en parlak dönemini yaşatan Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra kardeşler arasındaki taht kavgaları sonucu 1042 yılında devlet ikiye ayrıldı.
>Doğu Karahanlı (Balasagun Bölgesi) Devleti'ne Karahıtaylar son verdiler (1211).
>Batı Karahanlı (Özkent, Semarkant, Buhara bölgesi) Devleti'ne ise Harzemşahlar son verdi (1212).

Karahanlıların Türk Tarihindeki Önemi:

>Türk-İslam sentezini başlatmışlardır.
>Türk-İslam mimarisinin temelini atmışlardır.
>Kadılık, Muhtesiplik ve Cihad konularında İslam müesseselerini benimsediler (Muhtesiplik nedir? Muhtesip, din kurallarına göre esnafı denetler, belediye hizmetleri ve güvenlik işlerine bakardı). http://www.tarihmektebi.com/
>Ribat ismi verilen ilk kervansarayları yaptılar.
>Hakimiyet anlayışı, saray teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile askeri teşkilatta Türklük özelliklerini korudular.
>Türk-İslam tarihine ait ilk yazılı eserleri verdiler.

Türk-İslam tarihine ait ilk yazılı eserler: http://www.tarihmektebi.com/

>Divan-ı Lügat-it Türk: Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Türkçe'nin zengin bir olduğunu göstermek ve Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış sözlük niteliğinde bir eserdir.
>Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Tasavvufla ilgilidir.
>Atabet'ül Hakayık: Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Dini ve ahlaki bir eserdir. 
>Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Devlet yönetimiyle ilgilidir.

Dipnot: Karahanlılar, İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen ulusal özelliklerini korumuşlardır. Resmi dilleri Türkçe'dir.

Arama sözcükleri: karahanlılar devleti hakkında bilgiler, karahanlılar hangi hükümdar zamanında islamiyeti müslümanlığı seçmişlerdir?, karahanlıların en parlak dönemi ne zaman, muhtesiplik ne demektir, Türk İslam tarihine ait ilk eserler hangileridir bilgi, divanı lügati türk ne için yazılmıştır, Türk-İslam tarihi., Karahanlılar haritası bayrağı foto.

Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »