Blogger news

iletisim

Gazneliler (963-1187)


Gazneliler Devleti Haritası indir

Gazneliler (963-1187)

Bugünkü Pakistan, Hindistan, Afganistan bölgesinde kurulmuş bir Türk devletidir. Gazneli Devleti’nin kurucusu Alp Tigin’dir. Alp Tigin başlangıçta Samanoğulları Devleti’nin bir komutanı iken Samanoğulları ile arası açılınca bir Grup Türk askeri ile Gazne şehrine gelmiş ve burada Gazneliler Devleti’ni kurmuştur. http://www.tarihmektebi.com/
Gazneliler Sebük Tigin zamanında güçlendiler. Sebük Tigin’den sonra hükümdar olan Gazneli Mahmut (Sultan Mahmut) zamanında Gazneli Devleti en parlak zamanını yaşadı. Sultan Mahmut Hindistan üzerine on yedi kez sefer yaparak bu bölgelerde İslamiyet’in yayılmasını sağladı. Sultan Mahmut’un Hindistan ile bu kadar ilgilenmesinin nedeni, İslam Dini’ni  bu ülkeye yaymak ve bu ülkenin zenginlikleirni ele geçirmekti.
Gazneli Devleti Bayrağı indir
Karahanlılara üstün gelen Mahmut, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının Baskısından kurtarmıştır. Bu başarısı üzerine ise halife kendisine “Sultan” ünvanını verdi.
Sultan Mahmut’un ölümünden sonra devletin başına Sultan Mesut geçti. Sultan Mesut döneminde  Selçuklu-Gazneli mücadelesi artmaya başladı. İki Türk devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Dandanakan Savaşı’nı Büyük Selçuklu Devleti kazandı. Bu savaşta yenilen Gazneliler bir daha kendilerini toparlayamadılar. 1187 yılında Gurlular tarafından yıkıldılar. (Gurlular kimdir? Gurlular Afganistan’ın yerli halkıdır).

Gaznelilerin Türk Tarihindeki Önemi

>Tarihte sultan ünvanını ilk kullanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut olmuştur. Bu unvan Abbasi halifesi tarafından verilmiştir.
>Gazneli Devleti kurulduğu bölgede Türklerin yoğunluğu fazla değildi. Bu devlette Türkler daha çok yönetim ve askeri alanda ağırlıklarını hissettirmişlerdir. Halkın büyük bir bölümü Türk değildi. Bu durum devletin kısa sürede yıkılmasında ve Arapça’nın resmi dil olmasında etkili olmuştur. http://www.tarihmektebi.com/
>Bugünkü Pakistan’ın oluşmasında ve Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasında en büyük pay Gazneli Devleti’ne aittir.
 Dipnot: Gazneliler döneminde,
>Firdevsi, Şehname adlı eserini,
>Utbi, Tarihi Yemin adlı eserini ortaya koymuştur.

Arama sözcükleri: Gazneliler hakkında kısa bilgi, gazneli devleti hakkında bilgi, gazneliler haritası büyük boy indir, gazneli devleti bayrağı, gazneliler nerede kuruldu, gazne neresi, gaznelilerin tarihi önemi nedir, sultan mahmut kimdir, gazneli mahmut kimdir, gurlular kimdir nerenin yerli halkıdır, eski Türk devletleri hakkında bilgiler.
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »