Blogger news

iletisim

>Büyük Selçuklu Devleti-1 (1040-1157)


Büyük Selçuklu Devleti HaritasıBüyük Selçuklu Devleti bayrağı
>Büyük Selçuklu Devleti  (1040-1157)
Büyük Selçuklu Devleti Oğuz Türklerinin Üçok koluna mensup olan “KINIK”lar tarafından kurulmuştur.
>Not: Osmanlı Devleti’ni kuranlar da Oğuz Türklerinden “KAYI” boyudur.
Oğuz Devleti’ni komutanlarından olan Selçuk Bey hükümdarla arası açılınca kendisini destekleyen askerleri ile ayrılarak Cent şehrine geldi. Zamanla birçok Türk boyu Selçuk Bey’in yönetimi altına girmiştir. Bu şekilde Büyük Selçuklu Devleti’nin temelleri altmış oldu.
            Selçuk Bey ölünce yerine Arslan Bey geçti. Ancak Gazneli Mahmut Arslan Bey’i esir alınca yerine yeğenleri olan Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti.
>Tuğrul ve Çağrı Beyler
            Tuğrul ve Çağrı Beyler birlikte Büyük Selçuklu Devleti’ni yönetmeye başladılar. Büyük Selçuklu Devleti giderek güçlenip Horasan’ı ele geçirince Gazneli Devleti ile araları açıldı. İki taraf 1040 Dandanakan Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Dandanakan Savaşı’nı Büyük Selçuklular kazandı.
            Bu şekilde Selçuklu Devleti resmen kurulmuş oldu. Bu sıralarda Oğuz Türkleri bulundukları coğrafyaya sığmıyorlar, kendilerine yeni yurtlar arıyorlardı. Çağrı Bey komutasındaki küçük bir Türk birliği Anadolu’yu tanımak ve burada kurulu olan Bizans Devleti’nin gücünü sınamak için ilk defa akınlar yapmıştır. Daha sonra Anadolu’ya Türk akınları artarak devam etti. Yapılan bir başka akında İbrahim Yenal ve Kutalmış komutasındaki Türk ordusu ile Bizans ordusu Erzurum yakınlarındaki Pasinler de karşı karşıya geldiler. 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı’nı Türk ordusu kazandı.
>Not: Pasinler Savaşı Türk ordusu ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği ilk savaştır.
            Bu tarihlerde Abbasi halifesinin gücü azalmış, Şii Büveyhoğullarının baskısı altına girmişti. Zor durumda kalan Abbasi halifesi Tuğrul Bey’den yardım istedi. Tuğrul Bey halifenin isteğini kabul etti. 1055 Bağdat Seferi ile Bağdat’a giren Tuğrul Bey halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Bundan sonra Abbasi halifeleri Büyük Selçuklu Devleti’nin koruması altına girmiş oldu.
>Not: Bağdat Seferi ile İslam dünyasında siyasi ve askeri güç tamamen Türklerin eline geçmiş oldu. Türkler İslam dünyasının siyasi liderliğini üstlendiler. Abbasi halifelerinin sadece dini nitelikleri kaldı.
            Abbasi halifesi Tuğrul Bey’e Bağdat Seferi’nden sonra “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” anlamına gelen “Sultanü’l-mağrib ve’l-maşrik” ünvanını vermiştir.

>Yazının devamı için tıklayın....>>>

Arama sözcükleri: Büyük Selçuklu Devleti Haritası, büyük selçuklu tarihi, büyük selçuklu devleti hakkında bilgi, tuğrul ve çağrı beyler, islam tarihi, Sultanü’l-mağrib ve’l-maşrik ne demek, alparslan bey hakkında bilgi, tuğru ve çağrı beyler kimdir hakkında, pasinler savaşı ne zaman kimlerle arasında yapıldı, katvan savaşı kimler arasında, selçuklular hangi savaşla yıkıldılar, kimler yıktı nasıl yıkıldı, selçukluların tarihi önemi
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »