Blogger news

iletisim

>Büyük Selçuklu Devleti-2 (1040-1157)


>Alparslan Dönemi
            Tuğrul Bey ölünce yerine Çağrı Bey’in oğlu olan Alparslan geçti. Sultan Alparslan döneminin en önemli olayı Malazgirt Savaşı’dır.
            Bizans ile 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı Türk Tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir.
>Malazgirt Savaşı’nın Sonucunda:
> Anadolu’nu kapıları Türklere açılmış oldu.
> Anadolu Türklerin yeni yurdu haline geldi.
> 1071 yılı Anadolu’da Türkiye tarihinin başlangıcı oldu.
> İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı son buldu.
> Bizans kışkırtmaları sonucu Haçlı Seferleri başladı.
>Not: Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethini hızlandırmak amacıyla komutanlara Anadolu’da fethettikleri bölgeler verilmiştir. Böylece Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur (Artuklular, Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekliler gibi…).
>Melikşah Dönemi
            Alparslan’ın ölümünden sonra yerine oğlu Melikşah geçti. Büyük Selçuklu Devleti, melikşah zamanında en güçlü dönemini yaşadı. Babası Alparslan zamanında vezir olan İranlı vezir Nizamül Mülk, Melikşah döneminde de bu görevine devam etti.
            Melikşah döneminin en önemli iç olayı, Hasan Sabbah’ın siyasi amaçları için başlatmış olduğu Bâtınilik hareketidir. Bu hareketin amacı Büyük Selçuklu Devleti’ni içeriden yıkmaktı. Bâtınilik hareketine karşı çok iyi mücadele eden vezir Nizamül Mülk bir suikastta öldürüldü.
Nizamül Mülk

>Nizamül Mülk: Büyük Selçuklu Devleti tarihinde büyük bir öneme sahip olan devlet adamıdır. Bâtınilik hareketine karşı çok iyi mücadele yapmıştır. Sünni İslam anlayışını korumak ve güçlendirmek için, ülkenin pek çok yerinde medreseler yaptırmıştır. Bu medreselere Nizamiye Medreseleri denir. Bunların ilki Bağdat Nizamiye Medresesi’dir ve ilk üniversite olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni ise medreselerde hem dini hem de fenni ilimlerin birlikte okutulmasıdır. Ayrıca Nizamül Mülk devlet teşkilatlanmasına büyük katkıda bulunarak, sultanlara tavsiyeler içeren Siyasetname adlı eseri yazmıştır.
Arama sözcükleri: Büyük Selçuklu Devleti-2 (1040-1157), islam tarihi, nizamül mülk kimdir eserleri, malazgirt savaşının sonuçları, melikşah dönemi hakkında bilgi,hasan sabbah kim batınilik nedir
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »