Blogger news

iletisim

>Büyük Selçuklu Devleti-3 (1040-1157)


>Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı
            Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra yerine önce Berkyaruk sonrada Sencer (Sancar) geçti. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması taht kavgalarına ve devletin yıkılmasına ortam hazırladı. Sultan Sencer, Büyük Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı oldu. Büyük Selçuklu Devleti, Karahitaylılarla yapılan Katvan Savaşı’nda (1141) yenilince dağılmaya başladı. Sultan Sencer’in ölümüyle de devlet parçalandı (1157).
>Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılma Nedenleri Şunlardır:
>Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması nedeniyle hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması.
>Sultan’ın erkek çocuklarını (Melik) yetiştiren Atabeylerin gittikleri eyaletlerde merkezi otoriteden ayrılıp bağımsız olma istekleri.
>Bâtınilerin çalışmaları.
>Türkmenlerin devletle aralarının açılması.
>Abbasi halifelerinin Selçuklu etkinliğinden kurtulma istekleri.
>Şii Fatımilerin çalışmaları.
>Haçlı Seferlerinin olumsuz etkileri.
>Not: Büyük Selçuklular Haçlı Seferlerine karşı doğrudan mücadele etmemişlerdir. Büyük Selçuklulardan ayrılan Türkiye Selçukluları Haçlılara karşı daha çok mücadele etmiştir.
>Büyük Selçuklu Topraklarında Kurulan Beylikler ve Atabeylikler
>Devletler:
1.Irak ve Horasan Selçukluları
2.Kirman Selçukluları
3.Suriye Selçukluları
4.Türkiye (Anadolu) Selçukluları
>Atabeylikler:
1.Börililer (Şam Atabeyliği)
2.Zengiler (Musul Atabeyliği)
3.Salgurlular (Fars Atabeyliği)
4.İl-Denizler (Azerbaycan Atabeyliği)
5.Beğ-Teginoğulları (Erbil Atabeyliği)
>Büyük Selçuklu Devleti’nin Türk Tarihindeki Önemi:
>Büyük Selçuklular Anadolu’nun fethedilip Türkleşmesini sağladılar.
>İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkıda bulundular.
>Halifeliği koruyarak devam etmesini sağladılar.
>Nizamiye Medreselerini kurarak kültürel hayatın gelişmesini sağladılar.

Arama sözcükleri: Büyük Selçuklu Devleti  (1040-1157), büyük selçuklu devletinin yıkılışı, yıkılma sebebleri, batıniler, selçuklu topraklarında kurulan beylikler ve atabeylikler, islam tarihi, börüier zengiler salgurlular il denizler kimdir, begteginoğulları kimdir, selçukluların tarihi önemi, türk tarihi hakkında kısa bilgiler.
                                                                                                                                 
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »