Blogger news

iletisim

Harzemşahlar (1097-1231)

Harzemşahlar HaritasıHarzemşahlar Bayrağı
Harzemşahlar (1097-1231)
-Büyük Selçuklu Devleti’nin Harzem valisi İl-Arslan tarafından kurulmuştur.
-Alaaddin Tekiş zamanında en parlak dönemini yaşamıştır.
-1218 yılında Otrar Olayı ile Moğol ticaret kervanındaki tüccarları öldürmeleriyle Moğolların Batı Seferi’ne çıkmalarına neden olmuşlardır.
-Anadolu Selçuklu Devleti ile 1230 yılında yaptıkları Yassıçimen Savaşı’nı kaybetmişler ve yıkılma sürecine girmişlerdir.
-Celaleddin Harzemşah’ın öldürülmesiyle tamamen yıkılmışlardır (1231).
-Moğollar tarafından yıkılmışlardır.

Arama sözcükleri: Harzemşahlar hakkında kısa bilgi, harzemşahlar devleti nerede kim tarafından kuruldu? Yassiçimen yassıçemen savaşının tarihi önemi kimler arasında oldu, otrar olayı nedir neye sebep olmuştur, Türk-İslam tarihi konuları.
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »