Blogger news

iletisim

Orta Asya Türk Göçlerİ

orta asya türk göçleri

Orta Asya Türk Göçleri :
 • Orta Asya Türkleri zamanla Orta Asya'dan başka bölgelere göç etmişlerdir.
 • Göçler genellikler batı ve güney yönüne olmakla birlikte; Çin, Hindistan, Sibirya, Avrupa ve Ön Asya başlıca göç yönleridir.
 • Türklerin bir kısmı bu göçlere katılmayarak ana yurtta Asya Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk devletlerini kurmuşlardır.
Göçlerin Nedenleri Nelerdir ?
 • İklim değişiklikleri (Kuraklık)
 • Hayvan Hastalıkları
 • Otlak Yetersizliği
 • Nüfus Artışı
 • Boylar arası anlaşmazlıklar
 • Dış Baskılar ( Çin-Moğol)
gibi sebeplerden dolayı göçler yaşanmıştır.

Göçlerin Sonuçları: 
 • Orta Asya Türk kültürü geniş alanlara yayılmıştır.
 • Orta Asya'da Türk nüfusu azalmıştır.
 • Türkler değişik kültürlerden etkilenmişlerdir.
 • Türk kültürünü bir bütün halinde incelemek zorlaşmıştır.
DİPNOT: Avrupa'ya göç eden Türk kavimleri; Hunlar, Avarlar, Macarlar, Kumanlar(Kıpçaklar), Peçenekler, Bulgarlar, Uzlar olmuştur.

Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »