Blogger news

iletisim

TBMM Dönemi ilkler

1. Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir
2. Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir
3. Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır
4. Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır
5. Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır
6. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’nde yer almıştır 
7. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır
8. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir
9. Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir
10. Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile  duyurulmuştur
11. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir

12. Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir

13. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır

14. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır
15. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti)
16. Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır
17. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir
18. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
19. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır
20. Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
21. İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır
22. Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 nisan 1923‘de Ankara’da açılmıştır
23. TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi’dir
24. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir
25. İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir
26. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır
27. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır
28. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)
29. Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi
30. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir
31. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur
32. Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır
33. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi  başarıdır
34. Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur
35. Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde söz edilmiştir
36. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir
37. Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir
38. Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır
39. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir
40. TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
41. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir
42. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk  meclistir
43. TBMM’nin çıkardığı  ilk kanun Ağnam vergisidir
44. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir
45. Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden  önce gerçekleşmiştir
46. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır
47. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu’da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir
48. Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır
49. TBMM’nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
50. Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)
Kaynak: tarihogretmeni.com

Arama sözcüklerikurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa ne zaman, Tarihte ilkler, TBMM dönemi ilkler, TBMM nin çıkardığı ilk kanun hangisidir, türkiye tarihi ilkleri, yakincag tarihi,
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »

2 yorum

yorum
dreamnreal
YAZAR
12:45 Sil

teşekkürler çoğunu bilmiyordum

Cevapla
avatar
Adsız
YAZAR
16:26 Sil

kpss de çıkacak sorular bunların içinde bence :)

Cevapla
avatar