Blogger news

iletisim

Türk Tarihi İlkler

 1.  İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’dır
 2.  İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır,
 3.  Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır
 4.  Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar’dır 
 5.  İlk yazılı Türk İslam eseri “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır  
 6.  Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır
 7.  Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler’dir.
 8.  “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut’tur
 9.  Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur
 10.  Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır
 11.  Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir (1048)
 12.  Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur
 13.  Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur
 14.  Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır
 15.  Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur
 16.  Büyük Selçuklularda Divan örgütü ilk defa Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur
 17.  Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)
 18.  Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)
 19.  Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir 
 20.  Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular,  Saltuklular,Danişmendliler)
 21.  Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler’dir
 22.  İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey’dir
 23.  Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir
 24.  Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir (1075)
 25.  Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir
 26.  Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır
 27.  Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin keykubat zamanında kurulmuştur
 28.  Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)
 29.  Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır
 30.  Memlükleri ilk defa Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »