Blogger news

iletisim

Sosyal Bilgiler Dersinin Türkiye’deki Tarihi Gelişimi


SOSYAL BİLGİLERİN TANIMI ve TÜRKİYE’DEKİ TARİHİ GELİŞİMİ
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşimin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ders programıdır.  

Sosyal Bilgiler Dersinin Türkiye’deki Tarihi Gelişimi
>Türkiye’de Sosyal Bilgiler bir ders olarak ilk kez 1968’de benimsenmiştir. Bu tarihten önce bu dersin içeriğini oluşturan tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi ilkokullarda ayrı dersler olarak okutulmaktaydı.
>1968’de ilkokulun 4. ve 5. sınıflarında tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi adı altında okutulan konular birbirleriyle yakın ilişkileri ve çocuğa uygunluğu bakımından birleştirilerek “Sosyal Bilgiler” adı altında bir bütün haline getirilmiştir.
>Ders ortaokulun 1. ve 2. sınıflarında haftada 5 saat, 3. sınıflarında ise dört saat olarak okutulmuştur.
>1985’te ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi kaldırılarak yerine Milli Coğrafya ve Milli Tarih dersleri konulmuştur.
>1992 yılında yeni bir vatandaşlık bilgileri programı uygulamaya konmuştur.
>1997’de 8 yıllık zorunlu eğitim ile Milli Tarih ve Milli Coğrafya dersleri kaldırılmış, 1998’de yerlerine tekrar 4-7. sınıfları kapsayacak şekilde yeni bir Sosyal bilgiler dersi öğretim programı yürürlüğe konmuştur. 
HAZIRLAYAN: Arş. Gör. Tuğba SÖMEN
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »

1 yorum:

yorum
Adsız
YAZAR
17:24 Sil

sosyal bilgiler bölümünü okuduğum için çok memnunum.

Cevapla
avatar