Blogger news

iletisim

2012 Kpss Soruları

7 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (Lisans) sınav soruları.
2012 KPSS soru ve cevapları
>KPSS-Lisans Cumartesi Sabah Oturumu (CS) 
>KPSS-Lisans Cumartesi Öğleden Sonra (CÖS) 

ÖSYM Soru ve Cevapları Yayınladı aşağıdaki linkten indirin

>>>>>2012 KPSS Sınav Soruları pdf için tıkla>>>>>
Arkadaşlar sizin aklınıza gelen varsa aşağıda yorum formundan bizleri bilgilendirin.
1. Atatürk Dönemi son Başbakan : Celal Bayar
2. Atatürk’ün çıkardığı gazete: Mimber
3. Eski türklerde tanrı-hükümdar. Kut
4.Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli vekil imza sayısı: ?5. Nato toplantısı : ABD6.Ekonomi Toplantısı: İstanbul
7-Türkiyenin Kredi Notunu Düşüren Uluslar Arası Kuruluş Nedir ? -S&P( Standart & Poor’s)
8-Sakarya Projesine Hangi İller Dahil Değildir? Yozgat
9.Mardin Batman tarih sorusu : Artuklular
10. Havayı En Az Kirleten Yakıt ?Ambarlı doğalgaz santrali
11. Meltemin oluşmasına neden olan etken?
12. 1921 anayasasındaki ilk değişiklik neydi? SALNATAN
13. Atatürk’ün tekrar askerlik görevine dönmesi hangi savaştan sonradır? Kütahya
14. Beş yıllık kalkınma planında bize yardım eden ülke ?Sovyetler Birliği
15 . Nutuk -1ve 2 fırkası yoktu.
 16. İtihat terakki sorusu? Ziraat bankasının açılması
17. ilkeler sorusu? I-II ve III
18- Okuma yazma oranının artması ?- Millet mektepleri
19. Ulufe dağıtmak ? dirlik sahibinin görevi
20. Bakanlar kurulu ; KHK ve tüzük çıkarabilir..21. Evlenme yaşı ? 17 doldurmuş olacak22. Kurallar , ESENLİK;23. Başkanın doğrudan doğruya yapamayacağı bakanları görevde almak
24. Musul’u ankara ant. ingiltereye bırakılması;
25.Sivas kong sonraki başarı AMasYA Görüşmeleri
26.Erzurum kong taplanma nedeni olmayan İst resmen işğali
27-Sosyal alanda eşitliğin sağlanması ?-Medeni kanun
28. Tamamlayıcı hukuk yorumlayıcı hukuk ve emredici hukuk ?
29. Kim yönetmelik çıkaramaz? hukuk fakültesi
30 1923-1930 arası siyaset lozandaki çözülemeyen sorunlar ?31 limanların ortak özelliği ? Turizim Değildir
32. Hangi madenin çıkarıldığı yer yanlış verilmiştir ? manganez (seydişehir- konya)
33. Nufus sayımı ile ilgili soru? kentsel nufus kırsal nufustan herzaman fazladır.34. insanın doğaya katkısının en az olduğu faaliyet.? Arıcılık35. verilen haritada şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir)ortak özelliği değildir? turist taşıma gelişmiştir36. dış ticaret açığının büyümesine etki etmez ? üretilen malın yurtiçinde tüketilmesi37. arazi toplulaştırma ile ilgili soru? üretim artar38. Ticaretle ilgisi olmayan ? darülkura
7 Temmuz 2012 Cumartesi yapılan Öğretmenlere yönelik yapılan Kpss Genel Yetenek Soru Ve Cevapları.
Matematik:
1.3(y-x)
2. 22çember
3. 75hız
4.tolganın yaşı 24
5.geometri alan 1/10
6.geometri 3 kök 3
7.permutasyon 120
8.şeker 3
9. prim 1200
10. ehliyetli soru 14
11. a.b sorusu 27
12. küme 6
13. y 0 ve 1 arasında diye başlayan soru 2 ve 3
Türkçe
 1. Türkçede yazım yanlışlığı AKLIBAŞINDA,
2. noktalama sorusu ÜÇ NOKTA yanlış,
3.türü farklı sözcük İLE,
4.birleşik fiil YARDIM ETTİ,
5. çatıya bakılmayan BELLİYDİ,
6. anlatım bozukluğu ÇÖPE DEĞİL
8. hangisi özneldir MASADA REÇEL PEYNİR Vardı.7. 1. cümle BENZER ÖZELLİKLER TAŞIĞI (BENZEDİĞİ) gereksiz sözcük olur diye düşündüm,
9.yazar hangisini söylemez BAZI ALIŞKANLIKLARI BIRAKMAK İÇİN UZAKLAŞMAK GEREK.
10.hangisi yok YAZDIKLARIYLA OKUYUCUYA YOL GÖSTERMEK İSTER.
2012 KPSS genel yetenek soruları , genel kültür soruları soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Tarih:
S1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonar Mustafa Kemal ile Fethi Beyin beraber çıkardığı gazetenin adı nedir?
Cevap: Minber (Gazetenin başında Fethi Bey, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit’dir)
S2.Atatürk dönemi son başbakanı kimdir?
Cevap : Celal Bayar
S3.1921 anayasının ilk değişikliği
Cevap :cumhuriyet
S4. Malabadi köprüsü ile ilgili soru 
Cevap: Artuklular
S5. Görevin hanedana tanrı tarafından verilmesi ı
Cevap: kut
S6. Ticaretle ile ilgili olmayan gelişme? tarihmektebi.com
Cevap: Darul kurra
S7. Sadabat Paktına neden olan ve ıı. dünya savaşına neden olan devlet hangisidir? tarihmektebi.com
Cevap: İtalya
S8. 5 Yıllık sanayi planında türkiyeye destek veren devlet hangisidir? tarihmektebi.com
Cevap: Sovyet Rusya
S9. Temsili Heyetinin İstanbul Hükümetine karşı sağladığı ilk siyasi başarı hangisidir? tarihmektebi.com
Cevap: Amasya Görüşmesi
S10. Kadın haklarıyla ilgili paragraf sorusu? tarihmektebi.com
Cevap: Türk medeni kanunu
S11. Ekonomik karışıklıkları gidermek için yapılan çalışmalardan değildir? tarihmektebi.com
Cevap: Kılık kıyafet kanunu
S12. Atatürk döneminin son başbakanı kimdir? tarihmektebi.com
Cevap: Celal Bayar
S13. T.C. yaşayan din ırk ………. bakılmaksızın herkes Türktür. tarihmektebi.com
Cevap: Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık
S14 M. Kemal hangi savaştan sonra askerlik mesleğine geri dönmüştür. tarihmektebi.com
Cevap: Kütahya -Eskişehir savaşı
S15.Nutuk kapsamında hangisi yer almaz? tarihmektebi.com
Cevap: Serbest Cumhuriyet Fırkası
S 16.Osmanlıda batı tarzı örnek alınarak yapılan çalışmalardan değildir? tarihmektebi.com
Cevap: Enderun mektebi
S17. İslamiyetin kabul edilmesiyle Karahanlılardaki (Satuk Buğra han) gelişmelerden biri değildir? tarihmektebi.com
Cevap: Arapçanın resmi dil olması
S18.Okuma yazma oranının arttırılması ile ilgili soru? tarihmektebi.com
Cevap: Millet mektepleri
S19.1923 – 1930 yıllarında Türk dış politikası en çok hangi sorunlarla uğraşmıştır? tarihmektebi.com
Cevap: Lozanda halledilemeyen sorunları çözmek
S20.Erzurum kongresinin yapılmasında etkili olmayan gelişme? tarihmektebi.com
Cevap: İstanbul’un resmen işgal edilmesi
S21. Kuvayi milliyenin özelliklerinden değildir? tarihmektebi.com
Cevap: Doğu cephesinde daha etkili olması
S 22.1921′den sonra Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye askeri yardımın arttırmasının nedeni? tarihmektebi.com
Cevap: Askeri başarılarının artması
S23.Tımar sisteminde dirlik sahibinin görevlerinden değildir?
Cevap: ulufe dağıtma
S24. Milletler cemiyetine gitmeyen mesele hangisidir?
Cevap: Yabancı okul
S25 Atatürk döneminde İngiltere ile aramızı düzelten antlaşma hangisidir?
Cevap: Kellog paktı
Temel Yurtaşlık Bilgisi 
1:Türkiyenin kredi notunu hangi kuruluş düşürdü C: s&p standart and poors
2- Davos 2012 nerde yapıldı C: istanbul
3- Nato 2012 nerde yapıldı C: chicago(abd)www.tarihmektebi.com
4- Bakanlar kurulu ne çıkarır: C: tüzük khk(1-2)
5- Meclisi toplantıya kim çağıramaz C: Başbakan
6- Kim yönetmelik çıkaramaz C: fakülte çıkaramaz(sadece hukuk fakültesi)İL ÖZEL İDARESİ KÖY VE BELEDİYE İDARESİ YERİNDEN YÖNETİM TÜZEL KİŞİLİKLERİDİR
7- Evlenme yaşı kaçtır C: 17nin dolması
8: Tamamlayıcı hukuk yorumlayıcı hukuk ve emredici hukuk ? Emredici hukuk kuralları olması lazım
9 : Cumhurbaşkanı adayını kaç vekil teklif edebilir C: 20
10 :Borçla ilgili soru cevap borçla ilgili cezaevine atılamaz olması lazım ne dersiniz?
11. Kamudüzeninisağlamaya çalışan kurallar ? esneklik ??
12 Borçlarlar ilgili olan şahıs varlığı
Cografya:
S1: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamından olmayan il aşağıdakilerden hangisidir? tarihmektebi.com
Cevap: Yozgat
S2: Bitki örtüsü ile yapılan hayvancılık arasında ilişki ile ilgili sorunun cevabı tarihmektebi.com)Cevap: Maki-Kıl keçisi, Bozkır-Koyun, Çayır-Sığır ve Çiçekli bitkiler-Arıcılık olacak
S3: Termik santrallerin hangisini çevre kirliliğine en az yol açar? tarihmektebi.com
Cevabı Ambarlı Termik Santrali
S4: Meltem rüzgarlarının ortak özellikleri nelerrdir? tarihmektebi.com
Cevap II-III
S5 : Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumu üzerinde en az etkilidir? tarihmektebi.com
Cevap: İklim özellikleri
S6: Kıyı bölgelerimizde bitki türünün fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? tarihmektebi.com
Cevabı: İklim özellikleri
S7: Türkiye’de maden çıkarılan yerler ile ilgili soru (tarihmektebi.com)
Cevap: Konya – Seydişehir – Manganez
S8.Aşağıdakilerden hangisi hizmet türü bakımından farklıdır? tarihmektebi.com
Cevap: Tarım işçileri
S9. Verilen Türkiye haritasında da şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir) ortak özelliği değildir
Cevap: Turist taşıma gelişmiştir.
S10. Nüfus sayımları ile ilgili verilen soru
Cevap: “Kentsel nüfus, tarımsal nüfustan her zaman fazladır.” olacaktır.
S11 dış ticaret açığını etkileyen özelliklerden biri değildir
Cevap: Üretilen malın yur içinde tüketilmesi
s12 )limanların ortak özelliği ?
Cevap Turizm Değildir

s13) arazi toplulaştırma ile ilgili soru? 
Cevap üretim artar
s14 Verilen Türkiye haritasında da şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir) ortak özelliği değildir
Cevap: Turist taşıma gelişmiştir
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »