Blogger news

iletisim

Talas Savaşı

TALAS SAVAŞI (751)
Nedeni:
Çin ve Arapların Orta Asya ve İpek Yolu egemenliği mücadelesidir.
Sonuçları:
>Türkler ile Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi. İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı.
>Türkler Abbasi Devleti'nin idari ve askeri kadrolarında görev almaya başladılar.
>Orta Asya'da ki Çin tehdidi ortadan kalktı. Batı Türkistan Çin tehlikesinden kurtuldu.
>Talas Savaşı'nda Araplara yardım eden Karluk Türkleri, Türk birliğini sağlayarak Yağma ve Çiğil Türkleri ile ile birlikte Karahanlı Devleti'ni kurdular.
>Kağıt üretim tekniğini Çinlilerden öğrenen Türkler ve Müslüman Araplar, Semerkant, Bağdat ve Mısır gibi yerlerde kağıt imalathaneleri açmışlardır.
Dipnot:
Talas Savaşı'yla Müslümanlara geçen, kağıt, matbaa, barut ve pusula Haçlı Seferleriyle Avrupa'ya geçecektir. Bu buluşlar Avrupa'nın kültürel, dini, siyasi ve ekonomik yapısında değişikliklere neden olacaktır.
Kağıt ve matbaa: Avrupa' da Rönesans ve Reform hareketlerine ortam hazırlayarak kültürel ve dini yapıyı değiştirecektir.
Barut: Feodalite rejimini yıkarak siyasi yapıyı değiştirecektir. http://www.tarihmektebi.com/
Pusula: Coğrafi Keşifler kolaylaştırarak ekonomiyi geliştirecektir.
             
Tarih Mektebi
Arama sözcükleri: Talas Savaşı kimler arasında oldu,talas savaşı tarihi, talas savaşı nedenleri,sonuçları,talas savaşı ne zaman oldu,talas savaşının önemi neler,Türk-islam tarihi.

Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »