Blogger news

iletisim

Türkler ve İslamiyet


Türklerin İslamiyet'i Kabulünü Kolaylaştıran Etkenler:
>İslamiyet'teki tek tanrı inancı ile Gök Tanrı inancının benzerlik göstermesi.
>Türklerdeki ölümden sonra yaşam inancı ile İslamiyet'teki ahiret inancının benzerlik göstermesi. http://www.tarihmektebi.com/
>Türklerdeki kurban kesme ibadetinin İslamiyet'te de olması.
>Eşitlik, doğruluk, temizlik, hoşgörü gibi konularda benzerlikler olması.
>Türklerdeki savaşçılık ruhunun İslamiyet'teki cihad anlayışıyla örtüşmesi.
>Abbasilerin Türklere karşı hoşgörülü davranması.
>Ticaret nedeniyle Türklerle Müslümanlar arasındaki yakınlaşmalar, Türklerin İslamiyet'i seçmesinde etkili olmuştur.
Türklerin Müslüman Olmaları:
>Abbasilerin tavırları ve Türk eski inancı, Türklerin kolayca Müslüman olmalarına neden olmuştur.

>Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri ilk Müslüman olan Türk boylarıdır.
>Karahanlılar Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devletidir.
>X.yüzyılda da İtil Bulgarları Müslüman olmuşlardır.
Türklerin İslam Dünyasındaki Hizmetleri:
1.İslamiyeti yeni coğrafyalara yaydılar: Anadolu, Balkanlar, Orta Avrupa ne Hindistan.
2.Abbasi halifesini koruyarak, halifeliğin devamını sağladılar.
3.İslam dünyasını Haçlılara karşı korudular.
Bir çok Müslüman Türk bilim adamı yetiştirdiler. http://www.tarihmektebi.com/
Dipnot:
Türkler, İslam'a ve İslam devletlerine siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden hizmet etmişlerdir.
Tarih Mektebi

Arama sözcükleri: Türklerin islamiyeti kabulünü kolaylaştıran etmenler nelerdir, ilk müslüman Türk devleti hangisidir,kimdir, ilk müslüman Türk boyları hangileridir, türklerin islama hizmetleri nedir, türk islam tarihi hakkında bilgiler kısaca,tarih mektebi,müslüman türk devletleri.

Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »