Blogger news

iletisim

Timurlular (1369–150)


Timurlular (1369–150)
Timurlular (1369–150)
>Çağatay Hanlığı’ndaki karışıklıktan yararlanan Timur tarafından Semerkant’ta kurulmuştur.
>Timur, Orta Asya ve Hindistan’a hâkim olmuş, Altın Orda ve Osmanlı Devleti’nin zayıflamasında (Ankara Savaşı) etkili olmuştur.
>Cihan imparatoru olmak isteyen Timur, Çin seferi sırasında öldü.
>Timur’un ardından tahta Uluğ Bey çıktı.
>Uluğ Bey medrese ve rasathane açarak astronomi alanında çalışmalar yaptı.
>Timur Devleti’nde Hüseyin Baykara yazdığı Türkçe şiirlerle ün kazanırken Ali Şir Nevai Muhakemetü’l-Lugateyn adlı eseri ile Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştı.
>Timur Devleti Hüseyin Baykara’nın ölümünden sonra Şeybaniler tarafından yıkılmıştır.

Arama sözcükleri: Timurlular hakkında kısa bilgi, Timur devleti hakkında, Timurlular nerede kuruldu ne zaman kuruldu kim kurdu, kimler tarafından yıkıldı, kim yıktı Timurluları, Timurlular türkmü, Timur kimdir, Ankara savaşı Osmanlı Timur, uluğ bey kimdir çalışmaları, Hüseyin Baykara hangi devlet zamanında şair şiir Türkçe, ali şir Nevai eseri hangi devlet zamanında yaşadı kimler, muhakemtül lüügateyn nedir ne için yazılmıştır, Şeybaniler kimler ne yaptılar.

Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »