Blogger news

iletisim

Tarihte İlkler


tarihte ilkler

 • Tarihte bilinen ilk Türk devleti Hunlardır.
 • Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir.
 • İlk yerleşik hayata geçen Türk devleti Uygurlardır.
 • Türk tarihinde ilk devlet ve ordu düzenini kuran Mete Han'dır.
 • İlk matbaa Uygurlara aittir.
 • İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu Avarlar'dır.
 • Yahudiliği kabul eden ilk Türk devleti Hazarlardır.
 • Paralı askerlik uygulamasını ilk başlatan Türk topluluğu Hazarlardır.
 • Sanatta hayvan figürlerini kullanan ilk devlet İskitler'dir.
 • İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır.
 • İlk Müslüman Türk boyu Karluklardır.
 • Türklere ait ilk yazılı kaynaklar Orhun Abideleri'dir.
 • Osmanlı'dan ilk bağımsız olan azınlık Yunanlılardır. (1829 Edirne Antlaşması ile)
 • Osmanlı'ya isyan eden ilk azınlık Sırplardır.
 • Halifelik Osmanlı'ya ilk kez Yavuz Sultan Selim döneminde geçmiştir.
 • İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »