Blogger news

iletisim

Kısaca Türk-Moğol İlişkileri

Cengiz HanMoğol İmparatorluğu Haritası
Moğollar Türklerle aynı bölgede yaşayan ve uzun yıllar Türk egemenliğinde kalan bir millettir. Türklerle akraba bir topluluk kabul edilir. Ancak Moğollar Türk değillerdir. Moğollar 1209 yılında ilk defa Cengiz Han döneminde devlet kurmuşlar, diğer Türk boylarını kendi egemenlikleri altına alarak devletlerini Asya'dan Avrupa'ya kadar genişletmişlerdir. Moğollar özellikler Uygur Türklerinden etkilenmişlerdir.

Arama sözcükleri: Moğollar hakkında kısaca bilgi, Moğollar kimdir?, Moğollar Türk müdür?, Cengiz Han hangi devletin hükümdarıdır, Türk-Moğol ilişkileri nasıldır?, Orta Asya Türk Tarihi.

Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »