Blogger news

iletisim

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Malazgirt Savaşı'ndan Sonra Anodolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri:

1.Saltuklular: Erzurum ve çevresinde Ebul Kasıl tafarından kurulmuştur. Anadolu Selçukluları tarafından 1202'de yıkılmıştır.

2.Mengücekoğulları: Erzincan ve çevresinde Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur. I.Alaeddin Keykubat tarafından 1228 yılında yıkılmıştır.http://www.tarihmektebi.com/

3.Danişmendoğulları: Danişmend Gazi Ahmet Bey tarafından Sivas merkez olmak üzere Tokat, Amasya, Kayseri civarlarında kurulmuştur. Haçlı ordularına karşı büyük savaş vermişlerdir. Anadolu'daki ilk medrese olan Yağıbasan Medresesini açan ve ilk kez para bastıran bu beyliktir. 1178 yılında II.Kılıçarslan tarafından yıkılmıştır.http://www.tarihmektebi.com/

4.Artukoğulları: Artuk Bey'in oğulları Sökmen ve İl Gazi tarafından kurulmuşlardır. 3 kol halinde gelişme göstermişlerdir. Bunlar:
A) Hasankeyf (Hısn-ı Keyfa) kolu = Eyyubiler yıktı (1232).
B) Mardin Kolu = Akkoyunlular yıktı (1409).
C) Harput Kolu = A.Selçuklular tarafından yıkıldı (1234).

Eserleri: Hasankeyf Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Haburman Köprüsü, Deve Geçidi Köprüsü, Dunaysu Köprüsü, Ambarçay Köprüsü.

5.Çaka Beyliği: Çaka Bey tarafından İzmir dolaylarında kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk denizci beyliktir. Kurucusu Çaka Bey ilk Türk denizcisidir. 

NOT: Bu beyliklerin dışında;
-Sökmenoğulları (Ahlat ve Van Gölü)
-Dilmaçoğulları (Bitlis)
-Çubukoğulları (Harput)
-Yılanoğulları (Diyarbakır)
-Tanrıvermişoğulları (Efes) beylikleride Anadolu'da kurulmuştur.

                                        *Fotoğrafları büyütmak için üzerine tıklayın.

Malabadi Köprüsü


Haburman Köprüsü

Devegeçidi Köprüsü

Arama sözcükleri: anadolu da kurulan ilk beylikler, ilk türk denizci, beylik, kim tarafından kuruldu, kime ait, artuklular nerede kuruldu, ilk kurulan beylik, ilk medrese kim tarafında yaptırılmıştır, anadoludaki ilk medrese kim nerde.
Sonrakİ Yazı
« Öncekİ Yazı
Öncekİ Yazı
Sonrakİ Yazı »